Flandersfisher (IKIGAI-Projects) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:         

  • Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf).
  • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Wij sturen u geen mailings of nieuwsbrieven, enkel informatie over afspraken i.v.m. try-out’s of bestellingen.
  • Als u ons uw telefoon of gsm-nummer hebt meegedeeld zal u enkel telefonisch of via sms gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over vragen, bestellingen of try-out’s die u aangevraagd hebt.
  • Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.
  • Als u een afspraak wil maken voor een try-out vragen we u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw aanvraag of of bestelling.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Flandersfisher (IKIGAI-Projects) niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Cookies
De website maakt gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen – zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd. 
Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen. 

Verwijderen of wijzigen van gegevens
Wenst u dat Flandersfisher (IKIGAI-Projects) uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dien uw verzoek in via email naar IKIGAI-projects@telenet.be of Flandersfisher@telenet.be, zo kunnen we dit snel afhandelen.

Veiligheid
Flandersfisher (IKIGAI-Projects) heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site of per e-mail.
Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Flandersfisher (IKIGAI-Projects), deze is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. 

Vragen
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Flandersfisher (IKIGAI-Projects) of Het Comité van Toezicht van het BDMV (e-mail: comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel). 


Flandersfisher (IKIGAI-Projects) heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site of per e-mail.
Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Flandersfisher (IKIGAI-Projects), deze is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Flandersfisher (IKIGAI-Projects) of Het Comité van Toezicht van het BDMV (e-mail: comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel).